මැණික්දෙන කැලයේදී මිරැන්ඩෝ ඔබේසේකර රාවන රජු දකී රාවනා රජු සිගිරිය පොලව යට තට්ටු හතක අභි රහසක්ද කියයි

2017-03-24 10:15:00       829
feature-top
ආචාර්ය මිරැන්ඩෝ ඔබේසේකර කියන්නේ රාවණයන් පිලිබඳ සහසුද්දෙන්ම දන්නා කෙනෙක් බව නොරහසක්. ඔහු මේ පිලිබඳ දන්නේ කෙසේද යන්න ගැටළුව ඔහුගේ මේ සංවාදයෙන් හෙළිදරව් විය. මේ කතාවෙන් පැහැදිලි වන ගම්‍ය වන්නේ මිරැන්ඩෝ ඔබේසේකරයන්ව අප පිටසක්වල යැයි කියන්නා වූ ජීවින් විශේෂයක් විසින් පැහැරගෙන යාමක් පිළිබඳය. මැණික්දෙන කැලේදී ඔහුට හමු වූ අද්භූත ජීවින් කවරහුද ? ඔහු විසින් මේ කියන්නා වූ දෙයින්ම යමක් වටහා ගැනීම පහසු වේ යැයි සිතමි

taktik.info


More News »