ගම්මැද්ද

පුරාවිදු නෙත නුදුටු ලග්ගල රජ මහ වෙහෙර

‘ලග්ගල’ යැයි ඇසෙත් ම සිහිපත් වනුයේ කඳු‍රටේ පිහිටි එනමින් පතළ වූ නගරය වෙයි. අතීතයේ එහි යක්කුලේ

යළි පිබිදෙන පොතුවිල් මුහුදු මහා විහාරය

නැගෙනහිර පළාතේ දිගාමඩු`ඵ දනව්වේ වසර සියදහස් ගණනක තොරතුරු තවමත් තුරු වදු`ඵ අතරේ සහ වැලි

අනුරාධපුර යුගයේ පැරණි කලා ශිල්ප හා ගොඩනැඟිලි

අනුරාධපුර රාජධානි සමයේ දී ඉදි කළ දාගැබ් රැසකි. ථූපාරාම දාගැබට පසුව අනුරාධපුරයේ මහා

More News »

add_one