ගම්මැද්ද

ලන්දේසි කොටුවට පහරදුන් නැව ත‍්‍රිකුණාමල මුහුදු පත්ලේ

ලන්දේසීන් විසින් ගොඩනගන ලද අධිරාජ්‍යය දෙදරා යමින් තිබිණි. යුරෝපයේ බලවත් වූ බි‍්‍රතාන්‍යයන් දැන් පෙරදිග රටවල වෙළෙ`ද ඒකාධිකාරිය තමන් සතු කර ගැනීමේ සටන ජය ගනිමින් තිිබිණි.

More News »

add_one